Taxatie & exploitatie

Horeca Traject Effect is gespecialiseerd in het taxeren van bedrijfsexploitaties en registergoed. Wij zijn volledig op de hoogte van de prijs- en marktontwikkelingen binnen de branche en kopen en/of verkopen tegen reële waardes.