Horeca

De verhouding tussen aanbod en prijsstelling is bepalend voor het behalen van succes. Menig ondernemer verliest dit nog wel eens uit het oog.  Een bedrijfsdoorlichting of bedrijfscan vormt een belangrijk onderdeel van het ´doormeten´van de financiele structuur en de uitvoering op de werkvloer. De diensten van HTE sluiten hierop aan.

Toeleveranciers  & contractadvisering
Horeca Interim Management
Financiele coaching & accountancy
Bedrijfsdoorlichting
Personele organisatie